Utan avgång, ingen uppgång

Alliansen fortsätter uppåt, enligt Expressen.se. Socialdemokraterna fortsätter att backa.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2201961/alliansen-rycker-ifran-vanstern

Situationen är tvärtemot den efter förra valet. En tänkbar anledning till det är att (S) stora sänke i den valrörelsen, Göran Persson, avgick i samband med valet. Persson sågs som en representant för en gammal politik som inte engagerade inför framtiden. Avgången skapade tro på en förnyelse av Socialdemokraterna. Väljarna läste in sina egna förhoppningar i det som man ännu inte visste vad det skulle bli.

Men av förnyelsen blev inte så mycket, utom ett nytt namn på ordförandeposten. Ja, inte så nytt det heller, egentligen.

Nu har man valt en lite annan väg. Mona Sahlin sitter kvar tills vidare. Alliansens supporters är rätt glada över det, men det kanske inte är så dumt för Socialdemokraterna heller. Att bara byta ut tränaren, men inte spelet, ledde ju inte till fler mål förra gången.

Däremot ledde det till en för (S) trevlig uppgång i opinionsmätningarna, men den var inte mycket värd när valet kom och väljarna insåg att väldigt lite hade förändrats.